Gündem

Beşiktaş Kulübü’nden Açıklama

Kulübümüz’den Açıklama

Vatan Gazetesi’nin 17 Mayıs 2008 tarihli nüshasında, Kartal Yiğit imzası ile eksik incelemeye, yanlış beyanlara dayalı olarak, gerçeklere, hukuka ve BJK’nin ve onun sayın yöneticilerinin aleyhine, haksız bir yayın yapılmıştır. Bu yayını bütünü ile reddediyoruz. Bu yayın ile ilgili olarak, yasal haklarımızı saklı tutuyoruz.

Yapılan yayında, kulübümüzün başarı ile yönettiği Fulya Projesi ile ilgili, kira akdi yapıldığı halde gizlendiği, kulüp zararına kira akdi yapıldığı, BJK Genel Kurulunda bu durumun delegelerden gizlendiği, bu sebeple açılan genel kurulun iptali davasının da sonuçlandığı ve genel kurul kararının iptal edildiği şeklinde, tümü ile gerçek dışı bir haber yapılmıştır.

Öncelikle ifade edelim ki, BJK Kulübü, bu projeyi başarı ile yürütmektedir. Bu yerler ile ilgili olarak, yapımcı firma ile kira akdi imzalamıştır. Bu kira akdinin her halükarda 01.01.2009 tarihinde bedelinin ödenmeye başlayacağında mutabık kalınmıştır. Bu durum, kayıtlarımız ile sabittir. Ayrıca, bu gerçek, genel kurul öncesi bastırılan ve bütün delegelere dağıtılan faaliyet raporunda da açıkça en ince ayrıntılarına kadar ifade edilmiş, yer bulmuştur. Bu durum hiçbir zaman gizlenmediği gibi, açılan dava dilekçesine verilen cevapta da ayrıca tarafımızdan bir kez daha mahkemeye, delillerimiz ile birlikte beyan edilmiştir.

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasına girilmiş, cevaplarımız ve eki delillerimiz sunulmuştur. Davacı yan, bu delillerimizi incelemek üzere süre talep etmiş ve bu nedenle duruşma 19 Haziran 2008 tarihine ertelenmiştir.

Dava seyri bu iken, bu davanın kabul edildiği, haksızlığın tespit edildiği gibi bir haber yapmak, objektif gazetecilik ile nasıl bağdaşır? Kaldı ki, mahkemede olan bir konu hakkında, bu şekilde, mahkemeleri de etkilemeye yönelik olduğunu düşündüğümüz asılsız haberler nasıl yapılır?

Bu şekilde gerçek dışı, iftira at, izi kalır tarzında gazetecilik, bağımsız gazetecilik anlayışı ile nasıl bağdaşır? Böyle bir haberin, Vatan gazetesi gibi, ciddi gazetecilik anlayışı ile yola çıkmış bir değerli basın kuruluşumuzda yayınlanmış olması da, işin bir başka acı yönüdür.

Haberdeki asılsız iddialar bununla da kalmamaktadır. Fulya projesinin yan parselinde ve mülkiyeti Belediye’ye ait olan yer ile ilgili olarak yapımcı firmanın, Belediye ile yaptığı anlaşmayı, kulübün yaptığı anlaşma gibi nakletmek, araştırmacı gazetecilik ilkesi ile ne kadar bağdaşır?

Yapımcı firma ile belediye arasında yapılan anlaşmaya, kulübümüz ısrarla dahil olmuş ve kulübümüze, ciddi anlamda bir ekonomik kazanç sağlanmış ve bu da gelecek yılların bilançosunda gösterilerek, takdiri hak eden yönetimimizin, bu şekilde tahkir edilmesi, adalet ve insaf duygusu ile ne ölçüde örtüşür?

NationalTurk Haber

BJK Yönetimi, şeffaf bir yönetim anlayışı ile hareket etmektedir. Her şey kayıtlarımızda sabittir. Hiç kimseden hiçbir bilgi, hiçbir zaman gizlenmemiştir. Haksız olarak açılan genel kurul iptal davasına verdiğimiz gerçekleri anlatan cevaplar ve sunulan deliller karşısında paniğe kapılan davacıların, muhtemelen yönlendirmesi ile, kamuoyunda, yalan yanlış haberler ile yönetimimiz yıpratılmak istenmektedir.

Yönetimimiz, buna asla meydan vermeyecektir. Beşiktaş’a olan hizmet aşkımızı hiçbir yalan, gerçek dışı, iftira eseri olan haber ve asılsız davalar engelleyemeyecektir. Bu şekilde, hukuka aykırı yöntemleri kullanan, asılsız dava açarak kulübün manevi şahsiyetine ve yöneticilerin onurlarına tecavüzde bulunanlara karşı manevi tazminat haklarımız ile kulübün uğradığı ve uğrayacağı zararlara yönelik maddi tazminat haklarımızı saklı tuttuğumuzu; gerçek dışı haber yapanlar ile derdest olan bir dava hakkında mahkemeyi etkilemeye yönelik haber yapanlar hakkında ceza şikayeti dahil, yasal haklarımızı sonuna kadar kullanmakta kararlı olduğumuzu ve bunu yönetim olarak değerlendireceğimizi, kamuoyunun bilgi ve takdirlerine sunmak isteriz.

Beşiktaş camiası aklı selim bir camiadır. Her şeyi görmektedir. İftiralar ile bir yere varılamayacağını, asılsız dava açanların, yalan haber yazanların da daima bilmesini dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyururuz.

Beşiktaş JK

Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu