FutbolGündem

Tahkim Kurulu’ndan Trabzonspor’a indirim; İşte Kurul’un kararları

Tahkim Kurulu’ndan Trabzonspor’a indirim!.. Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle Trabzonspor’a verilen cezayla ilgili kararını verdi..

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Tahkim Kurulu 03 Nisan 2014 günü (21) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2014/97

Trabzonspor A.Ş.’nin PFDK’nın 13.03.2014 tarih ve E.2013-2014/873, K.2013-2014/990 sayılı kararına itirazı incelendi. Kulübün, adli ve idari merciler nezdindeki başvuruları ile Yönetim Kurulu kararını havi ek savunma delillerini ibraz ettiği görüldü. Tüm dosya üzerinde yapılan müzakereyle;

– Her ne kadar PFDK’ca Trabzonspor A.Ş’ ye, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 51/2.maddesi uyarınca 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmişse de; Kurulumuzun emsal kararları ve olayın oluşumu dikkate alınarak verilen temel cezanın 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası şeklinde düzeltilmesine;

– Trabzonspor A.Ş.’nin saha olaylarını gerçekleştiren seyirciler ve diğer kişiler hakkında şikayet ve sair tasarrufları; saha olayları yaşandığı tribünlerdeki seyircileri hedef alan Yönetim Kurulu kararı; itiraz konusu müsabakanın hemen akabinde harekete geçerek saha olaylarına karışanlar hakkında 6222 sayılı Yasa gereğince soruşturma başlatılarak faillerin belirlenmesi için ilgili mercilere başvurduğu, kulübün faillerin yakalanması hususunda ısrarcı davrandığı, nitelikli delil temininde soruşturma makamlarına katkıda bulunduğu, neticeten ilk etapta 6222 sayılı Yasa’ya muhalefet nedeniyle 14 kişi hakkında işlem yapılmasının sağlandığı, bu haliyle kulübün saha olaylarının önlenmesi ve faillerinin tespiti uğruna samimi gayret gösterdiği dikkate alınarak, FDT’nin 13.maddesi uygulanmak suretiyle netice cezanın 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile, (K.2014/114);

2. E.2014/110

Adliyespor Kulübü’nün, PFDK’nın 20.03.2014 tarih ve E.2013-2014/887, K.2013-2014/1031 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya üzerinde yapılan müzakereyle; PFDK’ca Adliyespor Kulübü’ne, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sonucu FDT’nin 51/3. maddesi uyarınca her ne kadar 12.000.-TL para cezası verilmişse de; olayların rakip takım mensuplarınca başlatıldığı, saha olayı olarak kabul edilen eyleme her iki takım mensuplarının da katıldığı, buna rağmen rakip takıma daha az miktarda para cezası verildiği hususları birlikte değerlendirilerek, netice cezanın 4.000.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile, (K.2014/115);

3. E.2014/111

Göztepe A.Ş.’nin, PFDK’nın 27.03.2014 tarih ve E.2013-2014/916, K.2013-2014/1108 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya üzerinde yapılan müzakereyle;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

– PFDK’ca Göztepe A.Ş.’ye, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın, FDT’nin 52/1. maddesinde yapılan değişiklikten sonra aynı sezon içerisinde 3. kez gerçekleşmesi nedeniyle FDT’nin 52/4. maddesi uyarınca 32.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile, (K.2014/116);

4. E.2014/112

Üzümlü Belediye Spor Kulübü’nün, İl Tertip Komitesinin 26.03.2014 tarih ve 14 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. İl Tertip Komitesi kararlarına karşı AFDK’ya itiraz edilebileceği, bu haliyle merci atlaması yapıldığı anlaşılmakla, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 8/5. maddesi uyarınca itirazın AFDK’ya sevki hususunda gereği yapılması için dosyanın TFF Genel Sekreterliği’ne gönderilmesine, oybirliği ile, (K.2014/117);

5. E.2014/114

Kayseri Erciyes Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 27.03.2014 tarih ve E.2013-2014/924, K.2013-2014/1090 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya üzerinde yapılan müzakereyle; Kayseri Erciyes Spor Kulübü’nün itiraz konusu müsabakanın hemen akabinde harekete geçerek çirkin ve kötü tezahüratta bulunan seyirciler hakkında 6222 sayılı Yasa gereğince soruşturma başlatılarak faillerin belirlenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğu, kulübün faillerin yakalanması hususunda ısrarlı ve samimi davrandığı, nitelikli delil temininde soruşturma makamlarına katkıda bulunduğu anlaşılmış olmakla; Kurulumuzun 27.12.2012 tarih ve E. 2012/258, K. 2012/274 sayılı kararı ve benzer kararları emsal kabul edilerek, kulübün tüm bu süreçteki tavrı FDT’nin 13. maddesi kapsamında takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmiş olup, PFDK’ca, Kayseri Erciyes Spor Kulübü’ne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sonucu FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca verilen 80.000.-TL para cezasında FDT’nin 13. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılmak suretiyle netice cezanın 66.666.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile, (K.2014/118);

6. E.2014/115

Kartal Spor Kulübü’nün futbolcusu Ogün Nasuhoğulları ile ilgili, PFDK’nın 27.03.2014 tarih ve E.2013-2014/936, K.2013-2014/1106 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya üzerinde yapılan müzakereyle; PFDK’ca futbolcusu Ogün Nasuhoğulları’na rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 42/2.maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile, (K.2014/119);

7. E.2014/113

Gaziantep Gazi Spor Kulübü’nün futbolcusu Ozan İbrahim Endez ile ilgili, AFDK’nın 20.03.2014 tarih ve E.2013-2014/1249, K.2013-2014/1717 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya üzerinde yapılan müzakereyle;

– Harcı yatırılmadığından uygulamanın durdurulması talebinin reddine,

– Ek süre talebinin kabulü ile ek savunma delillerinin sunumu için 5 günlük süre verilmesine,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu