FutbolFutbolda ŞiddetGündemŞike ÇetesiŞike DedikodularıŞike Dosyaları

Şike ve teşvik cezalarını azaltan kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi

Sporda şike ve teşvik cezalarını azaltan kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda değiştirilerek kabul edildi.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine göre, belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişiye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis yerine, “1 yıldan 3 yıla” kadar hapis cezası verilecek.

Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre, Teklifle; suçun federasyon veya spor kulüpleri ile spor alanında faaliyet gösteren tüzel kişilerin genel kurul ve yönetim kurulu başkan veya üyeleri, teknik veya idari yöneticileri ile kulüplerin ve sporcuların menajer veya temsilciliğini yapan kişiler tarafından işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılacak.

Şike ve teşvik primi kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecek, verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek.

Komisyonda Ak Parti, CHP ve MHP’li milletvekillerinin verdiği ortak önerge kabul edildi. Buna göre, bu madde kapsamında tanımlanan suçların bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi halinde, bunlardan en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı verilecek ceza, 4’te 1’den 4’te 3’üne kadar artırılarak tek ceza olarak uygulanacak.

Bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı cezaya mahkumiyet halinde kişi; ayrıca TCK’nın 53. maddesi hükümlerine göre, spor kulüpleri ve federasyonlar bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapamayacak.

Böylece, spor federasyonları ve kulüplerinin başkan ve üyelerinin, soruşturma sonucunda açılacak davada beraat etmeleri halinde, yargı yönünden görevlerine devam etmelerinin önünde bir engel kalmayacak.

Teklifin TBMM Başkanlığı’na sunulduğu ilk haline göre, savcının talebi üzerine sulh ceza hakimi, hakkında soruşturma açılan kişinin soruşturma aşamasında, spor federasyonu ve kulüplerinde üyelik, denetçi ve diğer görevleri yapmasını yasaklayabiliyordu.

Değişiklik önergesinin altında imzası bulunan CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, konuyla ilgili olarak  yaptığı açıklamada, mahkumiyet kararından öncesi için öngörülen tedbirlerde ceza yargısının görevli kılınmasının kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı olduğunu kaydetti. Bu tedbirlerin, suçlunun görev statüsünün bağlı bulunduğu özel hukukta düzenlendiğini belirten Aldan, mahkumiyet halinde öngörülen yoksunlukların, TCK’nın 53. maddesine paralel olarak düzenlendiğini ifade etti.

Bazı cezalar indiriliyor

Teklifle, spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulmasına ilişkin cezalar da indiriliyor.

Buna göre, mevcut yasada “esasen bulundurulması suç oluşturmamakla beraber yasak kapsamına giren alet veya maddeleri spor alanlarına sokan kişiye üç aydan bir yıla” kadar öngörülen hapis cezası, “bir yıla kadar hapis” olarak değiştiriliyor.

Spor alanlarına; bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri seyircilere temin etmek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyircilere temin eden kişi için “iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası”, “6 aydan iki yıla kadar hapis”, bu alet veya maddeleri spor alanında kullanan kişi, bu suretle müsabaka düzeninin bozulması halinde, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası” yerine ise “3 aydan bir yıla kadar hapis” cezası getiriliyor.

Hakaret içeren tezahürat maddesi kapsamında; spor alanlarında veya çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç işlemediği takdirde, “altı aydan iki yıla kadar hapis cezası” yerine “3 aydan bir yıla kadar hapis cezasına” çarptırılacak.

Spor alanlarına usulsüz seyirci girişi suçu, spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi tarafından işlenirse, hakkında “üç aydan bir yıla kadar hapis cezası” yerine idari para cezası verilecek. İdari para cezasının miktarı da “50 günden az olamaz” şeklinde değiştiriliyor. Ayrıca, spor alanlarına, spor müsabakalarını izlemek amacıyla bu Kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişiye “üç aydan bir yıla kadar” öngörülen hapis cezası ise “elli günden az olmamak üzere idari para cezası” olarak değiştiriliyor.

Mahkemeler değişecek

Müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından itibaren müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki zaman içinde yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişi, “üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası” yerine, “20 günden az olmamak üzere adli para cezası” alacak.

Fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozması halinde, fail hakkında “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası” ise “3 aydan bir yıla kadar hapis cezası” olarak değiştiriliyor.

Bu düzenleme kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama yapmaya Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği, asliye veya ağır ceza mahkemeleri değil, sulh ve asliye mahkemesi yetkili olacak.

Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu