FutbolFutbolda ŞiddetGündem

Tahkim Kurulu alınan kararları açıkladı

Tahkim Kurulu yaptığı toplantı sonucu aldığı kararları açıkladı. Kurul 24 Sayılı toplantıda gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

Alınan kararlar şöyle;

1. Gençlerbirliği Spor Kulübü futbolcusu Soner Aydoğdu‘nun, PFDK‘nun 05.04.2011 tarihli 2010-2011/988-1118 sayılı kararına karşı E.2011/131 numaraya kayıtlı dosyasında talep üzerine duruşma açıldı. Duruşmaya katılan futbolcu Soner Aydoğdu ve vekili Av. Mümin Adıgüzel’in sözlü açıklamaları dinlendi. Dosyaya ibraz edilen CD izlendi. Dosya incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; PFDK tarafından Soner Aydoğdu’ya müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nın 40/3. maddesi uyarınca verilen 4 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazın reddi ile PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına, (K.2011/147)

2. Çaykur Rizespor Kulübü futbolcusu Mutlu Kızıltan‘ın, PFDK‘nun 14.04.2011 tarihli 2010-2011/1052-1174 sayılı kararına karşı E.2011/13 numaraya kayıtlı dosyasında başvurunun süresinde olduğu ve gerekli maktu harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya katılan futbolcu Mutlu Kızıltan ve vekili Av. Mustafa Baştürk’ün sözlü açıklamaları dinlendi. İbraz edilen CD izlendi. Dosya incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; itirazın kısmen kabulü ile PFDK tarafından Mutlu Kızıltan’a FDT’nın 42/2. maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının eylemin FDT’nın 44. maddesi kapsamında nitelendirilmesi ve FDT’nın 14. maddesinin tatbiki ile neticeten 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine, PFDK kararının bu şekilde düzeltilerek oybirliğiyle değiştirilerek onanmasına, (K.2011/148)

3. Gaziantep B.Ş. Bld. Spor Kulübü futbolcusu Ferit Çömert‘in, PFDK‘nun 14.04.2011 tarihli 2010-2011/1056-1188 sayılı kararına karşı E.2011/137 numaraya kayıtlı dosyasında başvurunun süresinde olduğu ve gerekli maktu harcın yatırıldığı görüldü. Dosya incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; itirazın kısmen kabulü ile PFDK tarafından Ferit Cömert’e FDT’nın 42/2. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının FDT’nın 13. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine, PFDK kararının bu şekilde düzeltilerek oybirliğiyle değiştirilerek onanmasına, (K.2011/149)

4. Foça Bld.spor Kulübü futbolcusu Oğulcan Nilderya‘nın, AFDK‘nun 14.04.2011 tarihli 2010-2011/1043-1558 sayılı kararına karşı E.2011/140 numaraya kayıtlı dosyasında başvurunun süresinde olduğu ve gerekli maktu harcın yatırıldığı görüldü. Dosya incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; AFDK tarafından Oğulcan Nilderya’ya FDT’nın 42/2. maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazın reddi ile AFDK kararının oybirliğiyle onanmasına, (K.2011/150)

5. Çenesuyu Plajyoluspor Kulübü futbolcusu Yusuf Yazıcı‘nın, AFDK‘nun 14.04.2011 tarihli 2010-2011/1045-1560 sayılı kararına karşı E.2011/139 numaraya kayıtlı dosyasında başvurunun süresinde olduğu ve gerekli maktu harcın yatırıldığı görüldü. Dosya incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; AFDK tarafından Yusuf Yazıcı’ya FDT’nın 40/2. maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazın reddi ile AFDK kararının oybirliğiyle onanmasına, (K.2011/151)

6. REN TIP Spor Kulübü‘nün E.2011/101 numaraya kayıtlı dosyasında TFF Genel Sekreterliğinden istenen cevabın geldiği görüldü. Dosya incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; Futsal Lig Statüsü’nün “Kararlar ve Kararlara İtirazlar” başlıklı 14/3 maddesi gereğince Futsal Disiplin Kurulları’nın kararlarına karşı, İl Disiplin Kurulu’na itiraz edilebileceği, İl Disiplin Kurulu kararlarının ise kesin olduğu, yine Futsal Lig Statüsü’nün “Disiplin Hükümleri” başlıklı 12. maddesine 2. fıkrasına göre “Üst Lig ve Türkiye Finalleri kapsamında yapılan eylemlerle ilgili karar verme yetkisinin AFDK’ya ait olduğu anlaşıldı. Bu çerçevede yapılan incelemede, itiraz konusu 24.01.2011 tarihli Ayyıldızspor – Ren Tıp Spor müsabakanın, TFF Genel Sekreterliği’nin 21.04.2011 tarihli cevabi yazısına göre Bölge müsabakası olduğu; söz konusu müsabakaya ilişkin olarak Futsal Futbol Disiplin Kurulunca verilen 2010-2011/2 E., 2010-2011-3 K. sayılı 25.02.2011 tarihli karar ile müsabakada cezalı futbolcu oynatmasından dolayı Ren Tıp Spor kulübünün 5-0 hükmen mağlup sayıldığı, bu karara itiraz edilmesi üzerine Futsal Lig Statüsü’nün 14. maddesi gereğince bu itirazları incelemekle görevli Amatör Futbol İl Disiplin Kurulu tarafından 2011/1 sayılı 07.03.2011 tarihli karar ile Ren Tıp Spor kulübünün itirazının reddi ile Futsal Disiplin Kurulu’nun 25.02.2011 tarihli kararının onanmasına kesin olarak karar verildiği görülmüştür. Kesin kararlara karşı itiraz yolunun kapalı olduğu, Ren Tıp Spor’un itirazlarının esasen AFDK’nın görev alanı dışında kaldığı, dolayısıyla da kurulumuzun itirazı incelemekle görevli olmadığı anlaşıldığında itirazın oybirliği ile reddine, (K.2011/152)

7. Gaziosmanpaşa Spor Kulübü‘nün, futbolcu Caner Eryiğit ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu‘nun 05.03.2011 tarih ve E.2010/1046, K.2011/144 sayılı kararına karşı E.2011/115 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararında usul ve esasa bir aykırılık olmadığı anlaşılmakla tarafların karşılıklı başvurularının reddine ve kararın oybirliğiyle onanmasına, (K.2011/153)

8. Masör Ceyhun Elmakuşu‘nun, Çankırı Bld.spor Kulübü ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu‘nun 05.03.2011 tarih ve E.2010/784, K.2011/145 sayılı kararına karşı E.2011/114 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; başvurunun kısmen kabulü ile toplam 11.337,55.-TL alacağından kulübün yaptığı 8.450.-TL ödemenin düşülmesi suretiyle Ceyhun Elmakuşu’nun alacağının 2.887,55.-TL olarak belirlenmesine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının bu şekilde düzeltilerek onanmasına, (K.2011/154)

NationalTurk Haber

9. Akçaabat Sebatspor Kulübü‘nün, futbolcu Ferdi Çelik ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu‘nun 11.02.2011 tarih ve E.2010/1060, K.2011/97 sayılı kararına karşı E.2011/92 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere sonucunda; kulübün itirazının kısmen kabulü ile kulübün ödemesi ve dolayısıyla kabulü dikkate alınarak futbolcu lehine hükmedilen 2.730,75.-TL vekalet ücretinin ½ oranında indirilerek 1.365,37.-TL olarak tespitine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının bu şekilde düzeltilerek onanmasına, (K.2011/155)

10. Futbolcu Barbaros Bahadır Barut‘un, MKE Ankaragücü Spor Kulübü ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu‘nun 25.02.2011 tarih ve E.2010/1076, K.2011/127 sayılı kararına karşı E.2011/110 numaraya kayıtlı dosyasında 28 Nisan 2011 Perşembe günü saat 16.30’da yapılacak duruşma gününün beklenmesine,

11. Futbolcu temsilcisi Brian Humpreys‘ın, MKE Ankaragücü Spor Kulübü ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu‘nun 26.02.2011 tarih ve E.2010/1075, K.2011/128 sayılı kararına karşı E.2011/111 numaraya kayıtlı dosyasında 28 Nisan 2011 Perşembe günü saat 16.45’de yapılacak duruşma gününün beklenmesine,

12. Hakem Mustafa Kubilay‘ın, E.2011/106 numaraya kayıtlı dosyasında incelemenin devamına,

13. Eren Demir‘in E.2011/103 numaraya kayıtlı dosyasında incelemenin devamına,

14. Kahramanmaraş Belediyespor Kulübü‘nün, TFF Yönetim Kurulu‘nun 31.03.2011 tarih 103 sayılı toplantısında alınan karara karşı yaptığı E.2011/130 numaraya kayıtlı başvuru dosyasında incelemenin devamına,

15. Futbolcu temsilcisi Hamdi Temiz‘in, futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu‘nun 25.02.2011 tarih ve E.2010/969, K.2011/122 sayılı kararına karşı E.2011/112 numaraya kayıtlı dosyasında duruşma açıldı. Duruşmaya katılan Ediz Bahtiyaroğlu vekili Av. Didem Sunna ile Hamdi Temiz vekili Av. Ersin Hamarat’ın sözlü açıklamaları dinlendi. Dosyanın incelemeye alınmasına,

16. Bucaspor Kulübü‘nün, futbolcu Yılmaz Özlem ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu‘nun 24.01.2011 tarih ve E.2010/839, K.2011/50 sayılı kararına karşı E.2011/87 numaraya kayıtlı dosyasında duruşma açıldı. Duruşmaya katılan Bucaspor Kulübü vekili Av. İnanç Dinçsoy ile Yılmaz Özlem vekili Av. Sami Dinç’in sözlü açıklamaları dinlendi. Dosyanın incelemeye alınmasına,

17. Bucaspor Kulübü‘nün, futbolcu Eduardo Fernandes Pereira Gomes ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu‘nun 05.03.2011 tarih ve E.2011/27, K.2011/142 sayılı kararına karşı E.2011/126 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde dosyada bulunan bilgi ve belgelerden Futbolcunun Kulüp ile arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık sebebiyle FIFA Oyuncuların Statüsü Kurulu nezdinde başvuruda bulunduğu; Futbolcunun FIFA’ya başvurusundan sonraki bir tarihte bu defa Kulübün futbolcu tarafından yapılan feshin haksızlığının tespiti ile birlikte fesih tazminatına hükmedilmesi talebi ile TFF Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurduğu; Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun ise derdestlik sebebiyle davanın reddine karar verdiği anlaşılmıştır. Olayda Federasyonun FIFA tarafından resmen Futbolcu tarafından açılan davadan haberdar edildiği ve dava için gerekli bilgi ve belgelerin Federasyondan istendiği dosya içeriği ile sabittir. Bu durumda ortada aynı hukuki sebepten (profesyonel futbolcu sözleşmesinden) kaynaklanmakla birlikte talep konuları farklı iki uyuşmalığın bulunduğu, ancak uyuşmazlıklar arasında hukuki ve fiili irtibat olduğu anlaşılmakla, usul ekonomisi gereği ve taraf menfaatlerini korumak üzere muhtemel çelişkili iki karardan kaçınmak amacıyla ilk davanın daha önce FIFA nezdinde açılmış olduğu da dikkate alınarak FIFA Oyuncuların Statüsü Kurulu nezdinde açılan davanın Kurulumuz önündeki işbu dava açısından bekletici mesele yapılmasına, FIFA Oyuncuların Statüsü Kurulu tarafından bir karar tesis edilene kadar dosyanın bekletilmesine;

18. Barış Memiş‘in, PFDK‘nun 20.01.2011 tarihli 2010-2011/649-726 sayılı kararına karşı E.2011/48 numaraya kayıtlı dosyasında futbolcu vekilinin beyanlarının dosyaya ibraz edildiği görüldü. Dosyadaki iddia ve savunmalar ile bilgi ve belgeler doğrultusunda dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, bilirkişi heyetinin ve taktir edilecek bilirkişi ücretinin Tahkim Kurulu tarafından celse arasında belirlenmesine,

19. Mustafa Sevgi‘nin, PFDK‘nun 20.01.2011 tarihli 2010-2011/649-726 sayılı kararına karşı E.2011/49 numaraya kayıtlı dosyasında futbolcu vekilinin beyanlarının dosyaya ibraz edildiği görüldü. Dosyadaki iddia ve savunmalar ile bilgi ve belgeler doğrultusunda dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, bilirkişi heyetinin ve taktir edilecek bilirkişi ücretinin Tahkim Kurulu tarafından celse arasında belirlenmesine,

20. Yıldız Fenerspor Kulübü‘nün, TFF Yönetim Kurulu‘nun 15 Mart 2011 tarih ve 102 sayılı toplantısında alınmış olan karara karşı E.2011/135 numaraya kayıtlı dosyasında TFF Genel Sekreterliğinden istenen cevabın geldiği görüldü. Dosyanın incelemeye alınmasına,

21. Beylerbeyi A.Ş. Kulübü‘nün, futbolcu Savaş Kaya ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu‘nun 26.02.2011 tarih ve E.2010/1067, K.2011/130 sayılı kararına karşı E.2011/109 numaraya kayıtlı dosyasında Savaş Kaya’dan istenen cevabın beklenmesine,

22. Futbolcu Mustafa Soydaş‘ın, futbolcu temsilcisi Nesim Dzemilov Neshedov ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu‘nun 10.03.2011 tarih ve E.2010/969, K.2011/150 sayılı kararına karşı E.2011/125 numaraya kayıtlı dosyasında başvuru sahibi tarafından eksik yatırılan harcın tamamlandığı görüldü. Nesim Dzemilov Neshedov’dan istenen cevabın beklenmesine,

23. TFF Yönetim Kurulu‘nun 12.04.2011 tarihli kararı ile iptal edilen Futbolcu Temsilci Sınavı‘na itiraz eden İsmail Tarık Raşioğlu’nun E.2011/141, Mustafa Sezgin’in E.2001/142, Görkem Kırgız’ın E.2011/143, Cengiz Kaan Kayıran’ın E.2011/144, İrfan Özden’in E.2011/145, Murat Azakoğlu’nun E.2011/146, Saadettin Hazıroğlu’nun E.2011/147, İhsan Tarkan’ın E.2011/148, Serhan Serbast’in E.2011/149, Olcay Onur Öztürk’ün E.2011/150, Mehmet Polat Elmacı’nın E.2011/151, Ergin Başyazgan’ın E.2011/152, Tarık Özaslan’ın E.2011/153, Kıymet Şaşmaz’ın E.2011/154 numaralara kayıtlı dosyaları incelendi. Başvuruların süresinde olduğu ve gerekli maktu harçların yatırıldığı görüldü. Dosyaların tarafları ve konuları itibariyle aynı oldukları, dosyalar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşılmakla usul ekonomisi nedeniyle dosyaların esas numarası küçük olan E.2011/141 numaralı dosyada birleştirilmelerine, diğer dosyaların kaydının kapatılmasına; incelemenin bundan sonra E.2011/141 numaralı dosya üzerinden yürütülmesine karar verildi. Yapılan inceleme neticesinde; dilekçelerin cevaplandırılmak üzere TFF Genel Sekreterliği’ne tebliğine, duruşma talepleri hakkında cevap geldikten sonra karar oluşturulmasına,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu