FutbolGündem

Tahkim Kurulu, Yılmaz Vural ve Bobo’nun cezalarını 1 yıl erteledi!..

Tahkim Kurulu, Yılmaz Vural ve Bobo’nun cezalarını 1 yıl erteledi!.. Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig’de 26. haftada oynanan Eskişehirspor – Elazığspor maçında tribüne gönderilen ardından da 1 maç ceza alan Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural’ın cezası 1 yıl erteledi.

Yine aynı hafta oynanan Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören Bobo’ya verilen 2 maçlık cezanın 1 maçlık bölümü 1 yıl ertelendi.  Tahkim Kurulu’nun 28 Mart 2013 günü (21) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2013/80

Futbolcu Osman Oğuz’un, TFF Yönetim Kurulu’nun 09.03.2013 tarih ve 22 sayılı toplantısında aldığı karara karşı başvurusuna ilişkin Kurulumuzun E.2013/80 numaraya kayıtlı dosyasında, TFF Genel Sekreterliği’nden istenen cevap dilekçesinin geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararında usul ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, futbolcu Osman Oğuz tarafından yapılan başvurunun reddine oybirliği ile (2013/85 K.);

2. E.2013/81

Muğla Spor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 09.03.2013 tarih ve 22 sayılı toplantısında aldığı karara karşı başvurusuna ilişkin Kurulumuzun E.2013/81 numaraya kayıtlı dosyasında, TFF Genel Sekreterliği’nden istenen cevap dilekçesinin geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine; Futbolda Dopingle Mücadele Talimatının 40/II. maddesindeki hüküm dikkate alınarak Muğla Spor Kulübü tarafından yapılan başvurunun reddine oybirliği ile (2013/86 K.);

3. E.2013/83

Futbolcu Torric Jebrin ‘in, Bucaspor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Hakem Heyeti’nin 16.10.2012 tarih ve E.2011/644 sayılı kararına karşı itirazıyla ilgili Kurulumuzun E.2013/83 numaraya kayıtlı dosyasında Bucaspor Kulübü’nden istenen cevap dilekçesinin geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

Futbolcu Torric Jebrin tarafından yapılan başvurunun kabulü ile UÇK Hakem Heyeti’nin 16.10.2012 tarih ve E.2011/644 sayılı kararının kaldırılmasına;

Yapılan başvuru kabul edildiğinden futbolcu tarafından yatırılan 1000.-TL harcın Bucaspor Kulübünden tahsil edilerek futbolcu Torric Jebrin’e ödenmesine;

NationalTurk Haber

Futbolcu Torric Jebrin tarafından yapılan başvuru kabul edildiğinden, UÇK Hakem Heyeti’nin 16.10.2012 tarih ve E.2011/644 sayılı kararıyla aleyhine takdir edilen ücreti vekaletin tamamen kaldırılmasına ve futbolcu vekili lehine 1.320.-TL maktu ücreti vekalet takdirine, bu tutarın Bucaspor Kulübünden tahsili ile futbolcuya ödenmesine;

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkta HMK madde 440/2 uyarınca hakem ücretlerinin maktu olarak belirlenmesi gerektiğinden Hakem Heyeti başkanı Prof.Dr.Murat Şen’e 1.452.-TL, diğer hakemler Prof.Dr.Cevdet İlhan Günay’a ve Av.Namık Kemal Marmara’ya 1.320.-‘şer TL hakem ücreti ödenmesine; UÇK Hakem Heyeti’nin 16.10.2012 tarih ve E.2011/644 sayılı kararının hakem ücretine ilişkin 5. hükmünün bu şekilde düzeltilmesine; Futbolcu tarafından yapılan başvuru kabul edildiğinden hakem heyetine ödenecek ücretin Bucaspor Kulübü’ne yüklenmesine oybirliği ile (2013/87 K.);

4. E.2013/84

Kasımpasa A.Ş.’nin, TFF Genel Sekreterliği’nin 13.03.2013 tarihli ve 2013/27-5582 sayılı yazısına karşı itirazına ilişkin Kurulumuzun E. 2013/84 numaraya kayıtlı dosyasında TFF Genel Sekreterliği’nden istenen cevabın geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Kasımpaşa A.Ş.’nin başvurusunun usul ve esasa uygun olmadığı anlaşıldığından reddine oybirliği ile (2013/88 K.);

5. E. 2013/ 85

Tekirova Belediye Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 14.03.2013 tarihinde E.2012-2013/843, 2012-2013/977 K. sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/85 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca Tekirova Belediye Spor Kulübü’ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 10.000-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2013/89 K.);

6. E. 2013/87

Kayserispor Kulübünün, Kulüp Başkanı Recep Mamur ve futbolcusu Deyvion Rogerio Da Silva (Bobo) ile ilgili PFDK’nın 21.03.2013 tarihli ve E. 2012-2013/871, K. 2012-2013/1027 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/86 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya kulüp yöneticisi, futbolcu Deyvion Rogerio Da Silva (Bobo) ile vekili ve tercüman katıldı, müsabaka görüntüleri izlendi, sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

a. PFDK’ca Kayseri Spor Kulübü futbolcusu Deyvion Rogerio Da Silva (Bobo)’ya, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 44 ve 35/4 ve 14.maddeleri uyarınca neticeten 2 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile,

Kurulumuzun daha önceki kararlarına dayanak oluşturan ve Futbol Disiplin Talimatı’nın 103. maddesinde düzenlenen “yaptırımın ertelenmesi” ne dair ilk kararı olan 2012/127 E.,2012/133 K. sayılı ve 10.05.2012 tarihli; yine 2013/25 E.,2013/27 K. sayılı ve 08.02.2013 tarihli kararları ile sonraki kararlarında yaptırımın ertelenmesi için “cezanın ertelemeye uygunluğu”,failin geçmişteki hali, eyleminden pişmanlık duyması, yargılama sürecindeki davranışları”,”cezanın alt sınırdan uzaklaşılmadan verilmiş olması” unsurlarının tamamının birlikte gerçekleşmesi gerektiği belirtilmiş olup mevcut dosya bu yönüyle değerlendirildiğinde, ayrıntısı gerekçeli kararda belirtileceği üzere, cezanın ertelenmesi talebinin kısmen kabulü ile; PFDK’ca FDT’nin 44 ve 35/4. ve 14.maddeleri uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasından, yalnız 1 resmi müsabakadan men cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine; ertelenmeyen 1 resmi müsabakadan men cezasının ise derhal infazına; 6.500.-TL para cezası yönünden erteleme talebinin reddine oybirliği ile;

b. PFDK’ca, Kulüp Başkanı Recep Mamur’a müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/4. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 15.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oyçokluğu ile,

Kulüp Başkanı Recep Mamur hakkında verilen hak mahrumiyeti cezasının ertelemeye uygun olmaması nedeniyle cezanın ertelenmesi talebinin reddine; aynı şekilde para cezasının ertelenmesi talebinin, Kurulumuzun içtihatlarında belirtilen şartlar oluşmadığından reddine oybirliği ile (2013/90 K.);

E.2013/90

Bismil Belediyespor Kulübü’nün, AFDK’nın 18.03.2013 tarihli ve E.2012-2013/1183, K. 2012-2013/1746 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/90 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK’ca, Bismil Belediyespor Kulübü’ne saha olayları nedeniyle verilen 4 maç saha kapatma cezasının seyircisiz oynatılması cezası ile 1.500.-TL para cezasının, Kurulumuzun saha olaylarına ilişkin içtihatları dikkate alınarak, 4 maç seyircisiz oynama cezası ve 1.500.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oybirliği ile (2013/91 K.);

E.2013/91
Polatlı Bugsaş Spor Kulübü’nün, futbolcusu Galip Güzel ile ilgili PFDK’nın 21.03.2013 tarihli ve E.2012-2013/862, K.2012-2013/1034 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/91 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya futbolcu Galip Güzel katıldı. Sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

– Kurulumuzun daha önceki kararlarına dayanak oluşturan ve Futbol Disiplin Talimatı’nın 103. maddesinde düzenlenen “yaptırımın ertelenmesi” ne dair ilk kararı olan 2012/127 E.,2012/133 K. sayılı ve 10.05.2012 tarihli; yine 2013/25 E.,2013/27 K. sayılı ve 08.02.2013 tarihli kararları ile sonraki kararlarında yaptırımın ertelenmesi için “cezanın ertelemeye uygunluğu”,failin geçmişteki hali, eyleminden pişmanlık duyması, yargılama sürecindeki davranışları”,”cezanın alt sınırdan uzaklaşılmadan verilmiş olması” unsurlarının tamamının birlikte gerçekleşmesi gerektiği belirtilmiş olup mevcut dosya bu yönüyle değerlendirildiğinde, ayrıntısı gerekçeli kararda belirtileceği üzere cezanın ertelenmesi talebinin kısmen kabulü ile; PFDK’ca futbolcu Galip Güzel’e rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 44. ve 35/4.maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasından, henüz infaz edilmemiş yalnız 1 resmi müsabakadan men cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine; ertelenmeyen ve henüz infaz edilmemiş olan 1 resmi müsabakadan men cezasının ise derhal infazına; 2.000.-TL para cezası yönünden erteleme talebinin reddine oybirliği ile (2013/92 K.);

E. 2013/92

Kayseri Şeker Spor Kulübünün, Kulüp, Kulüp Başkanı Hüseyin Akay, Kulüp yöneticileri

Anıl Sarıfakioğlu ve Hurşit Dede, teknik sorumlusu Cahit Erçevik ile futbolcusu Timur Kosovalı ile ilgili PFDK’nın 21.03.2013 tarihli ve E. 2012-2013/876, K. 2012-2013/1035 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/92 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya Kulüp vekili, Kulüp yöneticisi Anıl Sarıfakioğlu, teknik sorumlu Cahit Erçevik ile futbolcu Timur Kosovalı katıldı, müsabaka görüntüleri izlendi, sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

PFDK’ca Kayseri Şeker Spor Kulübüne mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 53/2 maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile,

PFDK’ca Kayseri Şeker Spor Kulübüne, görevli olmayan kişilerin akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 47/1 maddesi uyarınca 1.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile,

PFDK’ca Kayseri Şeker Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Akay’ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle cezalandırılmasında bir isabetsizlik bulunmamakla birlikte; adı geçenin müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında gerçekleştirdiği eyleminin hakaret olarak nitelendirilip FDT’nin 39/2. maddesindeki hükmün “hakaret” e dair ikinci kısmı uyarınca ceza tayin edilmesi gerekirken PFDK’ca eylemin sportmenliğe aykırılık olarak kabul edilmesi yerinde görülmemiş, ancak aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca Kulüp Başkanı Hüseyin Akay’a cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 150 gün hak mahrumiyeti ve 11.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

Kulüp Başkanı Hüseyin Akay hakkında verilen hak mahrumiyeti cezasının ertelemeye uygun olmaması nedeniyle yaptırımın (cezanın) ertelenmesi talebinin reddine; aynı şekilde para cezasının ertelenmesi talebinin, Kurulumuzun içtihatlarında belirtilen şartlar oluşmadığından reddine oybirliği ile ;

PFDK’ca Kayseri Şeker Spor Kulübü yöneticisi Hurşit Dede’nin müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle cezalandırılmasında bir isabetsizlik bulunmamakla birlikte; adı geçenin müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında gerçekleştirdiği eyleminin hakaret olarak nitelendirilip FDT’nin 39/2. maddesindeki hükmün “hakaret”e dair ikinci kısmı uyarınca ceza tayin edilmesi gerekirken PFDK’ca eylemin sportmenliğe aykırılık olarak kabul edilmesi yerinde görülmemiş, ancak aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca Kulüp yöneticisi Hurşit Dede’ye cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 150 gün hak mahrumiyeti ve 11.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

Kulüp yöneticisi Hurşit Dede hakkında verilen hak mahrumiyeti cezasının ertelemeye uygun olmaması nedeniyle yaptırımın (cezanın) ertelenmesi talebinin reddine; aynı şekilde para cezasının ertelenmesi talebinin, Kurulumuzun içtihatlarında belirtilen şartlar oluşmadığından reddine oybirliği ile;

PFDK’ca Kayseri Şeker Spor Kulübü yöneticisi Anıl Sarıfakioğlu’na müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle FDT’nin 39/2 ve 39/4 maddeleri uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti ve 2.500.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

Kulüp yöneticisi Anıl Sarıfakioğlu hakkında verilen hak mahrumiyeti cezasının ertelemeye uygun olmaması nedeniyle cezanın ertelenmesi talebinin reddine; aynı şekilde para cezasının ertelenmesi talebinin, Kurulumuzun içtihatlarında belirtilen şartlar oluşmadığından reddine oybirliği ile ;

PFDK’ca Kayseri Şeker Spor Kulübü teknik sorumlusu Cahit Erçevik’e ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

Kurulumuzun daha önceki kararlarına dayanak oluşturan ve Futbol Disiplin Talimatı’nın 103. maddesinde düzenlenen “yaptırımın ertelenmesi” ne ilişkin kararlarında açıklanan erteleme şartlarının tamamının olayda gerçekleşmiş olması karşısında cezanın ertelenmesi talebinin kısmen kabulüne; PFDK’ca teknik sorumlu Cahit Erçervik’e verilen 3 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasından, henüz infaz edilmemiş yalnız 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine; ertelenmeyen ve henüz infaz edilmemiş olan 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının ise derhal infazına; 3.000.-TL para cezası yönünden erteleme talebinin reddine oybirliği ile ;

PFDK’ca futbolcu Timur Kosovalı’ya müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 42/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 1.000.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

Kurulumuzun daha önceki kararlarına dayanak oluşturan ve Futbol Disiplin Talimatı’nın 103. maddesinde düzenlenen “yaptırımın ertelenmesi” ne ilişkin kararlarında açıklanan erteleme şartlarının olayda gerçekleşmemiş olması karşısında cezanın ertelenmesi talebinin reddine oybirliği ile (2013/93 K.);

E. 2013/93

Sivas Spor Kulübünün, futbolcusu Ziya Erdal ile ilgili PFDK’nın 26.03.2013 tarihli ve E. 2012-2013/906, K. 2012-2013/1043 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/93 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya futbolcu Ziya Erdal ile vekili katıldı, sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

– Bilindiği üzere FDT’nin 86/1. maddesi gereğince “Disiplin yargılaması, sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının görevli kurula sunulmasıyla başlar.” Disiplin yargılamasının ancak talimatlara uygun bir “sevk” olması halinde başlayabileceği, sevk işleminin yapılmadığı hallerde ise disiplin yargılamasının başlatılmasının mümkün olmadığına dair kurala rağmen PFDK’nın futbolcu Ziya Erdal’ın doğrudan kendilerine başvurusu ile disiplin yargılaması yapması talimata açıkça aykırıdır. Buna göre PFDK’ca, futbolcunun kırmızı kart nedeniyle oynamaması gereken otomatik 1 resmi müsabakadan men cezasının ertelenmesi talebi hakkında “sevk olmaması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek esas hakkında karar verilmesi uygun görülmemiş, bu nedenle PFDK’ca verilen “(…) talebinin (…) reddine” kararının, “talep hakkında karar verilmesine yer olmadığı” şeklinde düzeltilerek onanmasına oyçokluğu ile (2013/94 K.);

E. 2013/94

Elazığ Spor Kulübünün, teknik sorumlusu Yılmaz Vural ile ilgili PFDK’nın 21.03.2013 tarihli ve E. 2012-2013/856, K. 2012-2013/1033 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/94 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya teknik sorumlu Yılmaz Vural ile vekili katıldı, müsabaka görüntüleri izlendi, sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

PFDK’ca Elazığ Spor Kulübünün, teknik sorumlusu Yılmaz Vural ‘a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10.000.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

Kurulumuzun daha önceki kararlarına dayanak oluşturan ve Futbol Disiplin Talimatı’nın 103. maddesinde düzenlenen “yaptırımın ertelenmesi” ne dair ilk kararı olan 2012/127 E.,2012/133 K. sayılı ve 10.05.2012 tarihli; yine 2013/25 E.,2013/27 K. sayılı ve 08.02.2013 tarihli kararları ile sonraki kararlarında yaptırımın ertelenmesi için “cezanın ertelemeye uygunluğu”,failin geçmişteki hali, eyleminden pişmanlık duyması, yargılama sürecindeki davranışları”,”cezanın alt sınırdan uzaklaşılmadan verilmiş olması” unsurlarının tamamının birlikte gerçekleşmesi gerektiği belirtilmiş olup mevcut dosya bu yönüyle değerlendirildiğinde, ayrıntısı gerekçeli kararda belirtileceği üzere, cezanın ertelenmesi talebinin kısmen kabulüne; PFDK’ca teknik sorumlu Yılmaz Vural’a müsabaka hakemine yönelik eylemi nedeniyle verilen 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine; 10.000.-TL para cezası yönünden erteleme talebinin reddine oybirliği ile (2013/95 K.);

E.2013/95
Adana İdman Yurdu Spor Kulübünün, futbolcusu Emine Gümüş ile ilgili AFDK’nın 21.03.2013 tarihli ve E. 2012-2013/1213, K. 2012-2013/1794 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/95 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

AFDK’ca, Adana İdman Yurdu Spor Kulübünün, futbolcusu Emine Gümüş’ün hakeme sözle hakaret etmesi nedeniyle FDT’nin 42/1-a maddesi uyarınca cezalandırılması isabetli olmakla birlikte, uygulanma koşulları bulunmadığı halde FDT’nin 14.maddesine göre cezada indirim yapılması talimata uygun görülmemiş, ancak aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK’ca futbolcu Emine Gümüş’e neticeten verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;
Kurulumuzun daha önceki kararlarına dayanak oluşturan ve Futbol Disiplin Talimatı’nın 103. maddesinde düzenlenen “yaptırımın ertelenmesi” ne ilişkin kararlarında açıklanan erteleme şartlarının olayda gerçekleşmemiş olması karşısında cezanın ertelenmesi talebinin reddine oybirliği ile (2013/96 K.);
E.2013/96
Karşıyaka Spor Kulübü futbolcusu Şehmus Özer’in PFDK’nın 21.03.2013 tarihli ve E. 2012-2013/879, K.2012-2013/1037 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/96 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine; yapılan müzakere neticesinde;

PFDK’ca Karşıyaka Spor Kulübü futbolcusu Şehmus Özer’e, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ve 10.000.-TL para cezası; ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 45/2-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 9 resmi müsabakadan men cezası ve 9.000.-TL para cezası; müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 42/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 5.000.-TL para cezası olmak üzere cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 14 resmi müsabakadan men ve 24.000.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

Kurulumuzun daha önceki kararlarına dayanak oluşturan ve Futbol Disiplin Talimatı’nın 103. maddesinde düzenlenen “yaptırımın ertelenmesi” ne ilişkin kararlarında açıklanan erteleme şartlarının olayda gerçekleşmemiş olması karşısında cezanın ertelenmesi talebinin reddine oybirliği ile (2013/97 K.);
E.2013/97

Göztepe A.Ş.’nin PFDK’nın 21.03.2013 tarihli ve E. 2012-2013/879, K.2012-2013/1036 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/97 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

PFDK’ca Göztepe A.Ş.’ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 53/3.maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;
PFDK’ca Göztepe A.Ş.’ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 54/5 maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 20.000.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2013/98 K.);

E.2013/98
Karşıyaka Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 21.03.2013 tarihli ve E. 2012-2013/879, K.2012-2013/1037 sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/98 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK’ca Karşıyaka Spor Kulübü’ne mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 53/2.maddesi uyarınca 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile; esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddine oybirliği ile (2013/99 K.);

16. E. 2013/86

Fenerbahçe A.Ş.’nin, PFDK’nın 14.03.2013 tarih ve 2012-2013/835 E.,2012-2013/1003 K. sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/86 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Fenerbahçe A.Ş. Vekilinin 21.03.2013 günü fakla gönderdiği başvuru dilekçesindeki talebi dikkate alınarak, aynı gün yani 21.03.2013 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Büro Amirliği ile İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu’na ayrı ayrı yazılan müzekkere ile müsabakanın devre arasında soyunma odalarına giden koridorlarda alınan görüntü ve ses kayıtları istenmiş, ancak cevabın henüz dönmediği anlaşılmış olup müzekkere cevaplarının beklenmesine, duruşma talebi hakkında dosyanın tamamlanmasından sonra karar verilmesine;

E.2011/126
Bucaspor Kulübü’nün, futbolcu Eduardo Fernandes Pereira Gomes ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.03.2011 tarih ve E.2011/27, K.2011/142 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/126 numaraya kayıtlı dosyada FIFA Oyuncuların Statüsü Kurulu tarafından henüz bir karar tesis edilmediği anlaşılmakla kararın beklenmesine;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu